Kalastajan vastuut ja velvollisuudet

Kalastajan vastuut ja velvollisuudet


Kalastajan vastuut ja velvollisuudet


Vuoden alusta voimaan astuneessa kalastuslaissa moni asia on muuttunut. Metsähallitus ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ovat yhteistyössä Kalastajan Kanavan kanssa toteuttaneet 8-osaisen Kalastajan vastuut ja velvollisuudet -ohjelmasarjan. Sarjan tavoitteena on avata ja kertoa kaikille kalastajille uuden kalastuslain tuomista muutoksista, sekä helpottaa jokaisen omaa harrastamista.

Sarjan keskiössä on lakiuudistuksen ohella myös eri kalastusmuotoihin liittyvät luvat ja maksut. Lisäksi esiin nostetaan myös kaikkien vapaa-ajankalastajien oma tekeminen ja sen vaikutukset kalakantoihin ja vesistöjen hyvinvointiin.

Sarja tarjoaa monipuolisen kokonaiskuvan niistä vastuista ja velvollisuuksista, mitä meillä kaikilla harrastajilla on, joten tervetuloa mukaan.

Jaksojen teemat ja julkaisuaikataulu

20.1.2016 JAKSO 1 – UUSI KALASTUSLAKI 2016
Jaksossa kerrotaan tiivistettynä uuden kalastuslain pääkohdat, miksi lakia lähdettiin muuttamaan ja mikä on uuden lain henki.
27.1.2016 JAKSO 2 – KALASTUSMAKSUT
Kalastus on maassamme monin paikoin ja muodoin luvanvaraista toimintaa. Sarjan toinen osa paneutuu siihen, miksi lupamaksuja suoritetaan ja mihin lupatuottoja kohdennetaan.
3.2.2016 JAKSO 3 – KALASTONHOITOMAKSU
Lain suurin muutos useimmille harrastajille on vanhan kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaisen vieheluvan poistuminen. Nämä ovat korvaantuneet uudella kalastonhoitomaksulla.
10.2.2016 JAKSO 4 – LUVAT VIRTAVESISSÄ JA ERIKOISKOHTEISSA
Maassamme on useita kohteita, jossa yleiskalastusoikeudet eivät ole voimassa. Näissä kohteissa luvat ja käytännöt ovat kohdekohtaisia ja tässä jaksossa keskitymme niihin.
17.2.2016 JAKSO 5 – VETOUISTELU JA YHTENÄISLUPA-ALUEET
Yhteisnäislupa-alueet ovat merkittävä tekijä vetouistelun harrastusmahdollisuuksien kannalta. Sarjan viidennessä jaksossa käymme läpi lupa-alueiden muodostamista ja niiden merkitystä harrastajille sekä otetaan myös kantaa vastuulliseen vetouisteluun.
24.2.2016 JAKSO 6 – PYYDYSKALASTUS
Pyydyskalastamisella on maassamme erittäin pitkät perinteet ja vastuullisesti tehtynä se on hyvä tapa harrastaa kalastusta ja saada itsepyydettyä kalaa ruokapöytään. Sarjan kuudes jakso paneutuu tähän aiheeseen.
2.3.2016 JAKSO 7 – KALASTUKSEN SÄÄTELY
Yksi tärkeimmistä kalakantojen hoitotoimenpiteistä on kalastuksen säätely. Säätelyllä varmistetaan se, että meillä on elinvoimaiset kalakannat myös tulevaisuudessa ja tämä jos mikä parantaa kaikkien harrastusmahdollisuuksia. Sarjan seitsemännessä jaksossa asiaa käydään läpi niin toimenpiteiden kuin biologisten perusteiden pohjalta.
9.3.2016 JAKSO 8 – KOOLLA ON VÄLIÄ – VASTUULLINEN KALASTUS
Vaikka kalastusta säädellään lailla ja asetuksella, vaikka on alamittoja ja rauhoituksia, vaikka jokainen tietäisi, mitä saa ja voi tehdä, niin viime kädessä vastuullisuus lähtee meistä jokaisesta harrastajasta itsestämme. Jokainen voi vaikuttaa omilla tekemisillään ja valinnoillaan niin kalakantoihin, kuin yleensäkin luonnon hyvinvointiin. Tämän jakson teemana on vastuullinen vapaa-ajankalastaminen.

Yhteistyössä mukana

Kalastajan vastuut ja velvollisuudet sarjan jaksot