Mitä uusi kalastuslaki 2016 tarkoittaa kalastuksen harrastajalle.

Uusi kalastuslaki 2016 – Kalastajan vastuut ja velvollisuudet, Jakso 1


Uusi kalastuslaki 2016 – Kalastajan vastuut ja velvollisuudet, Jakso 1


Kalastajan vastuut ja velvollisuudet -sarjan avausjaksossa selvitetään, mitä uusi kalastuslaki 2016 tarkoittaa kalastuksen harrastajalle. Paneudumme lain henkeen ja siihen, miksi lakiuudistusta lähdettiin tekemään. Laki tuo tullessaan muutoksia ja nostamme niistä esiin kalastuksen harrastamisen kannalta olennaisimpia.  

Uusi kalastuslaki 2016 – keskeiset asiat:

Yhdellä maksulla kalastat koko Suomessa

Lupajärjestelmä yksinkertaistuu. Viehekalastajan kalastonhoitomaksussa yhdistyvät aiemmat kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehelupa. Kalastonhoitomaksu kattaa lähes koko Suomen ja on aikaisempia lupia edullisempi.

Kalastonhoitomaksu on sijoitus kalakantoihin

Kalastonhoitomaksusta kertyvät rahat käytetään kalavesien hyväksi, kalatalousalueiden toiminnan kustannuksiin ja kalavesien käytöstä vesialueiden omistajille maksettaviin korvauksiin. Lisäksi rahoitetaan kalastuksenvalvontaa ja kalatalousneuvontaa.

Turvaa kaloille ja kalastukselle

Uuden kalastuslain tavoitteena on turvata kalojen luontainen lisääntyminen ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Kun kalakannat ovat kunnossa, niitä voidaan käyttää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Uudesta laista hyötyvät niin kalat kuin kalastajat. Jatkossa kalastuksen säätely on keskeinen väline kalakantojen hoidossa.

Yhteistyössä

Kalastajan vastuut ja velvollisuudet sarjan jaksot