YouTube player

Järvilohi on sisävesien kuningaskala, joka on monen uistelijan himoitsema saalis. Komeat saaliskalat saattavat vääristää kuvaa äärimmäisen uhanalaisen saimaanlohen tilasta. Marko Luhtala, Elinvoimainen järvilohi -hankkeesta, on toimittaja Jari Ranniston haastattelussa kertomassa järvilohen tilanteesta tällä hetkellä ja miltä tulevaisuus näyttää.

Kalastajan Radio on verkkomedia Kalastajan Kanavan tuottama viikoittainen podcast.
Kalastajan Radion mahdollistaa Maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat.