YouTube player

Naskalit ovat elintärkeä pelastautumisväline

Suomen talvi tarjoaa kalastajille sekä monille muille harrastajille ainutlaatuisia hetkiä jäillä. Mutta jäillä liikkujien ei kuitenkaan pidä unohtaa siellä piileviä vaaroja. Heikkoja jäitä, railoja, uveavantoja. Tutuillakin vesillä saattaa tapahtua vahinkoja, vaikka kuinka tuntisi paikat. Tämän takia jokaisella jäillä liikkujilla tulisi olla naskalit aina kaulalla.

Tänään Kalastajan Radiossa Jyri ja Anne-Maarit keskustelevat naskalien tärkeydestä sekä mitä niistä olisi syytä tietää hankittaessa.

Kalastajan Radion mahdollistaa Maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat.