YouTube player

Maa- ja metsätalousministeriö on päivittänyt vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian. Aloitteen vanhentuneen strategian päivittämiseksi teki Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK). Strategia valmisteltiin laajassa yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa. Hallitus on huomioi omissa toimissaan strategian ja odottaa myös, että asianomaiset kuten kalastusalan järjestöt noudattavat sitä omassa arjessaan.

Mitä tämä strategia pitää sisällään ja miksi tällä on merkitystä tavalliselle kalastajalle? Tästä meille kertoo tarkemmin SVK:n toiminnanjohtaja Markku Marttinen, joka oli Kalastajan Radion haastateltavana. Kalastajan Radion tuottaa Kalastajan Kanava yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.