Kalastus on täynnä terminologiaa ja sanoja, joita ei aloittelija voi tietää. Myös eri kalastusmuodoissa on oma erityissanastonsa, joten pelkästään uuden kalastusmuodon aloittaminen saattaa vaatia terminologiaan tutustumisen. Olemme keränneet perussanaston kalastuksesta avuksesi. Jos jokin olennainen sana puuttuu sanastosta, laita meille viestiä ja pyydä täydennystä: info at kalastajankanava.fi.

A

Ahkio
Lumessa ja jäällä vedettävä pulkka, jossa kuljetetaan yleensä pilkillä tarvittavaa tavaraa.
Akselijarru
Hyrräkelan akselin pyörimisherkkyyttä säätelevä mekaaninen jarru.
Alamitta
Alin lain sallima mitta saaliskalalle.
Alaspäin näyttävä kaikuluotain
Näyttää näkymän suoraan veneen alta ja erottelee kasvit, kalat ja muut rakenteet, erotuksena viisto- ja liveluotaus.
Anturiteline
Kaikuluotaimen anturin kiinnittämiseen käytetty apuväline, kun anturia ei haluta kiinnittää suoraan veneeseen.
Atrain
Monipiikkinen isoa haarukkaa muistuttava väline, jota käytetään tuulastuksessa.
Autopilotti
Laite tai järjestelmä, joka huolehtii veneen ohjauksesta automaattisesti.
Avokela
Vavan alapuolelle kiinnitettävä koteloimaton kela, jossa siimapuolan akseli on vavan suuntainen.
Avokelavapa
Avokelaan sopiva vapa.Sama kuin: Avokelavapa, Haspelivapa

B

Blade bait
Bleidi eli metallinen litteä, metallisen levyn alaosasta painotettu, selästään kiinnitettävä uistin ahvenen, kuhan tai hauen kalastukseen, nopeasti uitettava ja nopeasti uppoava viehe.

C

C&R
Catch & Release -kalastus eli pyydä ja päästä -kalastusmuoto, lähtökohta kalastuksessa on se, että kalaa ei oteta eräksi vaan aina vapautetaan. Suomessa C&R-kalastus ei ole vielä valtavirtaa, ks. valikoiva kalastus.
Carolina-rigi
Normaali jigipään sijaan siimaan viritetään luotipaino. Perukesiima kulkee painon läpi ja sen päähän kiinnitetään offset-koukku. Painon ja koukun väliin jää lyhyt tapsi.
Catch and release
Pyydä ja päästä -kalastusmuoto, lähtökohta kalastuksessa on se, että kalaa ei oteta eräksi vaan aina vapautetaan. Suomessa C&R-kalastus ei ole vielä valtavirtaa, ks. valikoiva kalastus.
Cheburaska
Jigipää, joka koostuu irrotettavasta metallihakasesta ja pyöreästä painosta, mahdollistaa jigin vapaan uinnin nivellettynä painoon. Koukku on vaihdettavissa tarpeen mukaan.
Chirp
Kaikuluotaimissa käytetty tekniikka, jossa hyödynnetään useampaa taajuutta samanaikaisesti.

D

Dipsi
(Dipsy Diver) uistelussa käytettävän syväinlevyn yleisnimi.
Dropshot
Kalastustekniikka, jossa jigi kulkee painon yläpuolella vapaana ja painottomana.Sama kuin: Dropshot, Pohjapainojigaus

E

Eriepää
Jigipää, joka jää pohjaan painuttuaan pystyasentoon.
Etäpaino
Uistelussa halutulle etäisyydelle vieheestä kiinnitettävä lisäpaino.

F

Feromoni
eläinten lähettämiä kemiallisia viestiaineita, joita hyödynnetään myös vieheiden hajustamisessa.
Filetti
Fileveitsi.
Filmikärki
Mormuskavavoissa yleisesti käytetty ohuesta muoviluiskasta valmistettu tärpin ilmaisin
Finesse-kalastus
Jigikalastuksen yleistermi tekniikoille, joissa paino ei sijaitse aivan vieheessä kiinni tai käytetään kooltaan pientä koukkua; tyypillisesti drophot- ja carolina-rigi.
Fire ball
Jigipää, joka on tarkoitettu täkykalojen uittamiseen lähinnä kuhalle ja hauelle.
Fluorocarbon
Yksikuituinen siima, joka on kulutusta kestävää, raskaampaa ja näkymättömämpää kuin muut yksisäikeiset siimat, fluorihiilisiima, fluorokarboni, suomalaisittain väännettynä.
Fongaus
Kalastusharrastus, jossa pyritään kalastamaan mahdollisimman monta ei kalalajia.
Fuusiosiima
Monikuitusiima, jossa kuidut on niputettu yhteen sidosaineella tai lämpökäsittelyllä.

H

Haspelikela
Avokela. Vrt. hyrräkela ja umpikela.
Haspelivapa
Avokelaan sopiva vapa.Sama kuin: Avokelavapa, Haspelivapa
Heittokoho
Kelaonginnassa käytettävä hieman painavampi ja helpommin heitettävä kohotyyppi.
Heittoperho
Tavallisilla heittokalastusvälineillä käytettävä painotettu perho.
Heittovapa
Heittokalastukseen suunniteltu vapa.
Hookout
Koukunirroitus työkalu.
Houkkari
Houkutinlevy. Viehen eteen siimaan kiinnitettävä vieheelle joko lisää liikettä antava tai kaloja luokseen houkutteleva levymäinen kappale.
Huomiokärki
Vavan kirkkaaksi maalattu kärkiosa, jonka on tarkoitus helpottaa tärppien havaitsemista.
Hybridiviehe
Kovan ja pehmytvieheen yhdistelmä. Yleensä kova etuosa, johon on liitetty pehmeä pyrstöosa.
Hyrräkela
Vapaan kiinnitettävä siimavarasto, jossa on vähintään yksi heittojarru ja siimaa keräävä puola. Puola on vapaan nähden poikittain.
Hyrrävapa
Vapa hyrräkelalle. Hyrrävavassa kelakiinnike on kelan alapuolella.

I

Inline-viehe
Viehetyyppi, jossa siima kulkee vieheen läpi ja koukku kiinnitetään suoraan siimaan, esim. lusikka.
Ismete
Täkyonginta jäällä.

J

Jarru
Kelan jarru. Kitkajarru säätelee voimaa, jolla siima saadaan vedettyä kelalta. Hyrräkeloissa on lisäksi useampia erityyppisiä heittojarruja, joilla varmistetaan, että puola ei pyöri heitossa liian nopeasti aiheuttaen siimasotkuja.
Jata
Rivi toisiinsa kiinnitettyjä verkko- tai mertapyydyksiä.
Jatkovaappu
Kahdesta tai useammasta osasta nivelillä kasattu vaappu.Sama kuin: Jatkovaappu, Katkovaappu
Jerk bait
Uintilevytön käsialaviehe, yleensä hauenkalastuksessa käytettävä viehetyyppi.Sama kuin: Jerk bait, Jerkki
Jerkki
Uintilevytön käsialaviehe, yleensä hauenkalastuksessa käytettävä viehetyyppi.Sama kuin: Jerk bait, Jerkki
Jigi
Pehmeästä muovista valettu matoa, toukkaa tai kalaa muistuttava pieni pehmoviehe.
Jigiliima
Pehmytvieheiden materiaaleille soveltuva liima, jota käytetään jigien korjailuun.
Jigilukko
Kevyempi viehelukkotyyppi, joka sopii etityisesti jigikalastukseen eli jigipään kiinnitykseen.
Jigipää
Koukkuun kiinnitetty painopää, johon viehelukko kiinnitetään. Jigipään koukkuun kiinnitetään jigi, jotta jigistä muodostuun pyytävä viehe. Painossa käytetään yleensä lyijyä, sinkkiä tai wolframia.
Jigiruuvi
Teräslangasta valmistettu ruuvimainen kiinnike jigipyrstöille tai painoille.
Jigitussi
Tussi, jolla voi värittää jigejä.
Jon boat
Yleisnimitys pienille, kevyille, kannettaville ja usein tasapohjaisille veneille.

K

Kääntöjalka
Uisteluveneissä syvätakiloiden alla käytettävä kääntyvä alusta ks. takila.
Kaikuluotain
Elektroninen laite, joka näyttää näytöllä veden alta pohjan muotoja, kasveja, kaloja. Näkymä muodostuu kaikuluotaimen anturin lähettämien kaikupulssien tiedon perusteella.
Kaikuluotaus
Veden syvyyden, pohjan laadun, kasvillisuuden ja kalojen paikallistamiseen käytetty tekniikka.
Kaira
Jään poraukseen tarkoitettu työväline.
Kaksoisuistin
Vetouistelussa käytetty kahden vieheen yhdistelmä. Etummainen yleensä syvempikulkuinen (voi olla jopa triplauistin).Sama kuin: Kaksoisuistin, Tuplauistin
Kalakanta
Kalapopulaatio (ks. populaatio) Tietyllä alueella elävät saman kalalajin yksilöt, jotka lisääntyvät keskenään (esim. Pyhäjärven muikkukanta) tai kalanviljelyssä samaa alkuperää olevat kalat (esim. Iijoen lohikanta).
Kalakortti
Kalastuksenhoitomaksun tositetta kutsutaaan myös kalakortiksi, Suomen kalastuslupien verkkokauppa.
Kalanpyydys
Kalastonhoitomaksu
Maksu, jonka jokaisen 18-64 vuotiaan pitää maksaa, mikäli hän kalastaa vieheellä, pyydyksillä tai ravustaa.
Kalaverkot
Kampi
Vipu, jolla kelaa pyöritetään.
Kärkitoiminen vapa
Vapa, jossa taipuminen painottuu vavan kärkiosaan. Kutsutaan myös aihioltaan nopeatoimiseksi.
Karvapyrstö
Tasapainopilkki, jonka pyrstö on karvaa (tai karvaperse).
Katiska
Veteen laskettava häkkimäinen pyydys, johon kalat pääsevät uimaan sisään helposti, mutta josta pois pääseminen on kalalle vaikeaa.
Katkovaappu
Kahdesta tai useammasta osasta nivelillä kasattu vaappu.Sama kuin: Jatkovaappu, Katkovaappu
Kehivapa
Isojen tasapainojen uittoon sopiva kelaton pilkkivapa.
Kelakiinnike
Osa, jolla kela lukitaan vapaan.
Kelaonginta
Ongintatekniikka, jossa käytetään heittämiseen soveltuva kelaa (vaatii kalastonhoitomaksun).
Kelkka
Joko isoista plaanereista tai myös pikkuplaanereista käytetty nimitys (uistelu), ks. plaaneri.
Kelkkaplaanari
vetouistelussa montaa vapaa varten tarkoitettu siimoja veneen sivulle levittävä apulaite.Sama kuin: Kelkkaplaanari, Kelkkaplaaneri
Kelkkaplaaneri
vetouistelussa montaa vapaa varten tarkoitettu siimoja veneen sivulle levittävä apulaite.Sama kuin: Kelkkaplaanari, Kelkkaplaaneri
Kelluntapuku
Veteen joutunutta kelluttava puku, joka päästää veden sisäänsä erotuksena kuivapuvuille.
Ketjukoukku
Pilkkiin liitettävä koukku tai värikoukku, jossa koukun ja pilkin väli on ohutta metalliketjua.
Keulakone
Keulaan asennettava sähkömoottori, jota käytetään veneen paikoillaan pitämiseen ja liikkumiseen kalapaikoilla.
Kevennetty
Yhdyssanan etuosa, joka kuvaa vieheitä, joissa on hyödynnetty kevyempiä materiaaleja (yleensä muovia), joilla saadaan hidastettua vajoamista, esim pilkki tai lusikkauistin.
Kietaisulukko
Viehelukko, johon viehe kiinnitetään pyöräyttämällä.
Kiintiö/saaliskiintiö
Kalakannan tilan perusteella sovittu ko. lajin suurin sallittu saalismäärä. Kiintiöllä pyritään yleensä säätelemään kannan kalastuskuolevuutta.
Klikkeri
Mekaaninen kalalaskuri, jota painettaessa kuuluu selkeä kilahtava ääni.
Koho
Kelluke, jonka tarkoitus on pitää koukku syötteineen sopivalla ongintasyvyydellä ja samalla ilmaista kalojen tärpit.
Kokotoiminen vapa
Koko pituudeltaan taipuva vapa. Vavan aihiota kutsutaan tällöin usein myös toiminnaltaan hitaaksi.
Korko
Missä syvyydessä viehe tai kalat uivat.
Koukkulupa
Vesialueen omistajan myöntämä lupa koukkupyyntiin, vaatii myös kalastonhoitomaksun.
Kuitusiima
Ohuista kuiduista punomalla tai muuten yhteenliittämällä valmistettu tyypillisesti venymätön siima.
Kuivapuku
Pitää ihmisen kuivana hänen joutuessaan veden varaan, puvun sisällä oleva ilma myös kelluttaa, vrt. kelluntapuku.Sama kuin: Kuivapuku, Pelastautumispuku
Kutu
Kalojen lisääntymismenetelmä.

L

Laivaväylä
Laukuri
Väännös vetouistelusta käytetystä siiman vapauttimesta eli laukaisijasta.
Leech
(engl juotikas, iilimato) perhovieheen malli, valmistetaan myös painotettuina heittokalastukseen ja pilkkimiseen.Sama kuin: Leech, Liitsi
Leikari
Metallinen vapaasti pyörivä kaksirenkainen osa, laitetaan uistimen ja siiman väliin estämään siiman kiertyminen.
Letkukärki
Mormuskavavan tärpinilmaisin, joka on tavallisesti tehty värikkäästä silikoniletkusta
Leukalappu
Vaapun etuosaan kiinnitetty, muovista tai metallista valmistettu levy, joka määrittää vieheen uinnin muotonsa, jyrkkyytensä sekä pituutensa perusteella.Sama kuin: Leukalappu, Turpalevy, Uintilevy
Leukalukko-ote
Ote, jolloin kalaa pidetään kiinni kiduskannen alta.Sama kuin: Leukalukko-ote, Liplock
Levittäjävapa
Uistelussa käytetty hyvin pitkä vapa, jolla viehe saadaan kauemmas veneen sivulle.
Liipasin kahva
Hyrrä- ja umpikeloille sopivien vapojen kahvatyyppi, jossa pistolin liipaisinta muistuttava sormituki.
Liitsi
(engl juotikas, iilimato) perhovieheen malli, valmistetaan myös painotettuina heittokalastukseen ja pilkkimiseen.Sama kuin: Leech, Liitsi
Limapyyhe
Pyyhe, johon voit pyyhkiä kätesi kalan käsittelyn jälkeen.
Liplock
Ote, jolloin kalaa pidetään kiinni kiduskannen alta.Sama kuin: Leukalukko-ote, Liplock
Lippa
Pääsääntöisesti metallinen viehe, jossa on veden vetovastuksen seurauksesta pyörivä, tyypillisesti metallinen lehden muotoinen osa, lippa.
Lippoaminen
Kalastustapa, jossa pyyntiväline on pitkän varren päässä oleva ohuesta verkosta kudottu haavi eli lippo, jota kuljetetaan myötävirtaan joen pohjan tuntumassa.
Litka
Useampi samaan pääsiimaan kiinnitetty viehe tai koukku (silakkalitka, turskalitka).
Litkaaminen
Silakan heittokalastusta monikoukkuisella siimalla.
Liukupaino
Reiällä varustettu paino. Siima kulkee reiän läpi ja pääsee liukumaan esteettä.
Liveluotain
Kaikuluotain tyyppi, joka päivittää anturin näkymää reaaliajassa, näyttäen myös kalat ja niiden liikkeet sekä vieheet ja niiden liikkeet.
Lukkoleikari
Viehelukon ja kiertymistä estävän leikarin yhdistelmä, ks. Leikari.
Luoksevetäjä
Apulaite, jolla syvätakilan kuula saadaan vedettyä lähemmäs veneen laitaa esim. vapauttimen kiinnitystä varten.
Luotipaino
Luodin muotoinen reiällä varustettu liukupaino.
Lusikka
Yleensä metallista valmistettu kuppimaisen muodon omaava viehe.

M

Magneettijarru
Magneettien avulla toteutettu hyrräkelan heittojarru, jonka tehtävänä on estää puolaa pyörimästä liian nopeasti heitossa.
Matalaprofiilinen hyrräkela
Hyrräkela, joka malliltaan matala, ellipsin muotoinen.Sama kuin: Matalaprofiilinen hyrräkela, Sämpyläkela
Mato-onki
Vavan, siiman, kohon, painon sekä koukun yhdistelmä, jossa koukkuun laitetaan syötiksi mato.
Merta
Kalastuspyydys, joka on yleensä muovisen, kankaisen tai metallisen verkon muodostama kori, jolla pyydystetään rapuja tai kaloja.
Mikrojigi
Pieni jigiviehe (yleensä alle 3 cm).
Monofiilisiima
Hankausta kestävää yksikuituista muovisiimaa, joka venyy rasituksessa.
Mormuska
Pilkkimisessä käytettävä painokoukku.Sama kuin: Mormuska, Mormyska, Morri
Mormyshka
Aiemmin mormuskoista käytetty nimi, jota käytetään vieläkin yleisesti
Mormyska
Pilkkimisessä käytettävä painokoukku.Sama kuin: Mormuska, Mormyska, Morri
Morri
Pilkkimisessä käytettävä painokoukku.Sama kuin: Mormuska, Mormyska, Morri

N

Näköisjigi
Pehmeästä muovista valmistettu tarkka kopio pikkukalasta, ravusta tai katkasta, voidaan käyttää nimitystä realistiset jigit.
Naskali
Piikkimäinen työkalu, joka helpottaa jäihin pudonneen nousemista takaisin jäälle, turvallisuusvaruste kaikille pilkkijöille.
Neko-rigi
Jigien rigaustapa, jossa koukku kiinnitetään jigin rungon ympärille pujotetun kumilenkin alta.
Nirha
Virtavesissä käytettävä vaapumainen viehe , joka kulkee pintaa pitkin.

O

Offset-koukku
Mutkavartinen jigien rigaaamiseen käytettävä koukku, joka kulkee painottomanakin kärki ylöspäin.
Ongenkoho
Kelluke, jonka tarkoitus on pitää koukku syötteineen sopivalla ongintasyvyydellä ja samalla ilmaista kalojen tärpit.
Onkiminen
Syötin avulla tapahtuva kalastustapa, jossa syöttiä pidetään paikallaan, koska ongessa ei ole kelaa.
Ootto-onginta
Kalastustapa, jossa yksi tai useampi vapa viritetään pyyntiin syötin kanssa kalastajan odottaessa vieressä kalan tärppiä.
Ottikone
Omasta mielestä hyvä viehe, luottouistin.
Ottipaikka
Kalapaikka, josta usein saa kalaa.

P

Päärynäpaino
Päärynän muotoinen paino.
Painouistin
Erityisesti kuhan uistelussa käytetty uppoava viehetyyppi, jota käytetään usein viemään toinen (perässä tuleva) uistin syvemmälle, soveltuu vain uisteluun.
Pakka
Ympäristöään korkeampi vedenalainen pohjanmuoto.
Pappi
Kalan tainnutukseen nuija.
Passiivipyydys
Pyydys, joka laitetaan tietyksi ajaksi yhteen paikkaan esim. verkko, katiska tai merta.
Paukkuliivit
Pelastusliivit, jotka täyttyvät joko automaattisesti joutuessaan veden varaan tai manuaalisesti liivien sisällä olevan hiilidioksidipanoksen ansiosta.
Pehmoviehe
Suora käännös englannista (soft bait), jolla tarkoitetaan pehmeästä muovista valmistettuja jigejä.Sama kuin: Pehmoviehe, Shad
Pelastautumispuku
Pitää ihmisen kuivana hänen joutuessaan veden varaan, puvun sisällä oleva ilma myös kelluttaa, vrt. kelluntapuku.Sama kuin: Kuivapuku, Pelastautumispuku
Pelti
Usein hieman ohuemmasta materiaalista valmistettu vetouisteluun tarkoitettu lusikkauistin.
Penkka
Vedenalainen ympäristöään jyrkempi rinne.
Perho
Erivärisistä langoista, karvoista, höyhenistä tai keinokuiduista sidottu hyönteis- tai kalajäljitelmäviehe perhokalastukseen.
Perhokalastus
Kalastusmuoto, jossa pyyntivälineenä toimii kevyt perho.
Perholukko
Pienten vieheiden tai perhojen kiinnittämiseen käytetty lukkotyyppi. Käytetään usein myös pilkinnässä.
Perhomorri
Mormuska, jossa on yleensä peräosassa höyheniä tai karvoja
Peruke
Siiman perään laitettava siimaa vahvempi vaijeri tai siima, johon solmitaan viehelukko. Perukkeen ansiosta vältetään usein siiman katkeaminen kivikoissa ja petokalojen hampaissa. Perukemateriaaleja on monia (fluorocarbon, monofiili, teräs, titaani, dyneema).
Pikkuplaaneri
Vetouistelussa yhtä vapaa varten tarkoitettu viehettä veneen kauemmas sivulle uittava apulaite.
Pilkki
Pilkkimiseen käytettävät vieheet.
Pilkkijigi
Pilkinnässä käytettävät jigit.
Pilkkiminen
Kalastusmuoto, jossa kaloja ongitaan useimiten jäähän kairatun reiän kautta nostamalla ja laskemalla pilkkiä ylös-alas.
Pintaviehe
Yleisnimitys vieheille, jotka kulkevat veden pintaa pitkin ks. popperi.
Plaanari
Vetouistelussa käytettävä apuväline, jolla siimat saa levitettyä ulommas veneestä.Sama kuin: Plaanari, Plaaneri
Plaaneri
Vetouistelussa käytettävä apuväline, jolla siimat saa levitettyä ulommas veneestä.Sama kuin: Plaanari, Plaaneri
Planerikela
Metallinen kela veneessä, josta otetaan vetonaru isoille kelkkaplaanereille.
Plotteri
Gps, joka näyttää karttapohjan sekä veneen sijainnin kartalla.
Pohjapainojigaus
Kalastustekniikka, jossa jigi kulkee painon yläpuolella vapaana ja painottomana.Sama kuin: Dropshot, Pohjapainojigaus
Popperi
Viehe, jota uitetaan veden pinnalla, päästää pop äänen nykäistäessä.
Puikko
Pitkulainen puikkoakin muistuttava tuulenkalaa jäljittelevä meritaimenen heittoviehe.
Puntari
1. vanhan ajan vaaka, 2. tasapainopilkki.
Puola
Kelan osa, johon siima varastoidaan.
Pystypilkki
Pilkkinässä käytettävä pitkulainen viehe, joka nimensä mukaan on levossa pystyasennosa.
Pyydys

p

perämoottorin varkaus

R

Räikkä
Keloissa oleva mekanismi, joka pitää ääntä, kun kelalta vedetään siimaa. Käytössä erityisesti uisteluhyrräkeloissa.
Raksi
Lyhennys täkyraksista.
Räminävaappu
Vaappujen alatyyppi, jossa muovirungon sisällä on useampia kovaa ääntä pitäviä metallikuulia. Tyypillisesti selästään kiinnitettävä tiheäuintinen vaappu.
Rannikkovaappu
Ruotsissa ja Tanskassa käytetty pitkäheittoinen vaappua muistuttava taimenviehe.
Rasvaevä
Lohikaloilla selkä- ja pystöevän välissä oleva eväruodoton lisäevä.
Rigaaminen
Koukun kiinnitystapa pehmovieheeseen kuten haukishadiin tai jigiin.
Rigi
Myös riki, on viritys, johon lasketaan koukku, paino, siima sekä joissain tilanteissa leikari.
Roskapaino
Uistelussa käytettävä hieman kauemmas vieheen eteen kiinnitettävä pieni paino, jonka tehtävänä on kerätä siimaa pitkin liukuvat roskat ja estää niiden päätyminen vieheelle asti.
Ruuvipaino
Jigiruuvilla varustettu paino, joka kiinnitetään ruuvaamalla pehmytvieheisiin.

S

Säippä
Pitkä ja jäykkä uisteluvapa.
Sämpyläkela
Hyrräkela, joka malliltaan matala, ellipsin muotoinen.Sama kuin: Matalaprofiilinen hyrräkela, Sämpyläkela
Shad
Suora käännös englannista (soft bait), jolla tarkoitetaan pehmeästä muovista valmistettuja jigejä.Sama kuin: Pehmoviehe, Shad
Shadi
Pehmytmuovinen kalamallinen viehe.
Siikakello
Vavan kärkeen ootto-onginassa kiinnitettävä kulkunen, joka pitää ääntä kalan iskiessä.
Siimamittari
Mittari, joka mittaa kelalta ulospäästetyn siiman määrän. Käytetään vetouistelussa.
Silmäkoko
havaspyydyksen (verkko, nuotta, rysä, trooli) silmän suuruus. Suomen kalastuslainsäädännössä ja kansainvälisissä kalastussäännöissä silmäkoon mittana on hapaan silmän läpimitta eli suurin lävistäjä, joka mitataan litteällä kiilamaisella välineellä. Silmäkokoa mitataan myös solmuvälillä.
Sissivene
Yleisnimitys pienille ja kevyille veneille, joilla päästään kalaan myös vesille, joilta puutuu traileriluiskat.
Sivutönkkö
Vetouisteluvapa, jolla viehettä uitetaan ilman apulaitteita niin, että vavan kärki osoittaa suoraan laidasta sivullepäin.
Snubberi
Vetouistelussa syväinlevyn ja vieheen välissä käytettävä joustin.
Sohjokauha
Reijällinen kauha, jolla voi pilkkireijästä putsata sinne jääneet jäämurskat.
Spinnerbait
Viehe, joka koostuu henkarimaisesta runkorakenteesta, painosta, lipasta ja koukuista.
Stand up -jigipää
Jigipää, joka jää pohjaan painuttuaan pystyasentoon koukun varsi yläviistoon osoittaen.
Stingeri
Pehmovieheisiin ja jigeihin kiinnitettävä lisäkoukku.
Survari
Surviaissääsken toukka. Syötti, jota käytetään erityisesti pilkinnässä.
Suspi
1. Storm Suspending Swim Shad on pehmoviehe, jossa on pehmeä ulkokuori ja kova sisäosa tai 2. suspending eli keijuva ts. viehe, joka ei uppoa eikä kellu, pitää syvyytensä.
Syönnösalue
Alue, jolla kalat oleskelevat kutuaikojen välillä ja jossa kalan kasvu pääosin tapahtuu.
Syöttitahna
Koukkuun laitettava muotoiltava tahna, jota käytetään erityisesti kirjolohen ootto-onginnassa.
Syväinlevy
Uistelussa käytettävä levymäinen painolla varustettu apuväline, joka vie perässään uitetun vieheen syvemmälle.
Syvännevaappu
Vaappu, jossa pitkä leukalappu eli uistinlevy ja vaapun vartalon suhteessa pienessä kulmassa.
Syvyyskäyrä
Kartassa näkyvät käyrät, jotka kertovat paikan topografian.

T

Taittokehähaavi
Haavi, jonka varsi ja usein myös haavin kehä taittuvat säilytyksessä pienempään tilaan.
Taivasankkuri
Keulasähkömoottorin toiminto, joka pitää venettä paikoillaan satelliittipaikannuksen avulla.
Takila
Vetouistelussa käytettävän syvätakilan lyhyempi muoto.
Takilapuntti
Syvätakilan vaijerin päähän kiinnitettävä iso paino.
Täky
Koukkukalastuksessa tai uistelussa käytettävä syöttikala.
Täkyraksi
Pääosin uistelussa käytettävä pyytö, joka koostuu täkykalasta ja koukuista. Tavallisestri apuna käytetään muovista raksihuppua, johon täkykala kiinnitetään.
Tappipaino
Paino, joka lukitaan kiinni siimaan tapin avulla. Painon läpi kulkee reikä, johon tappi työnnetään.
Tapsi
Siiman perään laitettava siimaa vahvempi vaijeri tai siima, johon solmitaan viehelukko, vältetään siiman katkeaminen kivikoissa ja petokalojen hampaissa.
Targakaari
Kalastusveneeseen kiinnitettävä kaari, johon sijoitetaan vapaputkia ja joskus myös plaanerikelat.
Tärppi
Kalan otto kiinni vieheeseen.
Tasapainopilkki
Pilkkimisessä käytettävä viehetyyppi, joka on ulkonäöltään kuin pieni kala ja on kiinnitetty siimaan tasapainopisteestään niin, että pilkki on lepotilassa vaakatasossa.
Täsmäuistelu
Uistelutekniikka, jossa pyritään uistelemaan pohjan muotoja, kasvillisuuden reunoja, täkykalaparven ympäristöä jopa yksittäisiä nähtyjä petokaloja tarkasti, pienellä aluella takiloin ja muutaman suoravetovavan avulla.
Tasuri
Tasapainopilkki.
Texas-rigi
Normaalin jigipään sijaan siimaan heti offset koukun eteen viritetään luotipaino perukemateriaaliin.
Toukka
Yleensä syöttinä käytettävä kärpäsen toukka
Tuplauistin
Vetouistelussa käytetty kahden vieheen yhdistelmä. Etummainen yleensä syvempikulkuinen (voi olla jopa triplauistin).Sama kuin: Kaksoisuistin, Tuplauistin
Turpalevy
Vaapun etuosaan kiinnitetty, muovista tai metallista valmistettu levy, joka määrittää vieheen uinnin muotonsa, jyrkkyytensä sekä pituutensa perusteella.Sama kuin: Leukalappu, Turpalevy, Uintilevy
Tuulastus
Kalastuslaji, jossa yleensä pimeällä tuulastaja seisoo tai on polvillaan veneen nokassa ja koettaa iskeä valaistulla alueella näkyviä kaloja pitkävartisella atraimella.
Tuulisolmu
Erityisesti kuitusiimojen kanssa siimaan heitettäessä syntyvä solmu tai mytty.

t

trailerin lukitus

U

Uintilevy
Vaapun etuosaan kiinnitetty, muovista tai metallista valmistettu levy, joka määrittää vieheen uinnin muotonsa, jyrkkyytensä sekä pituutensa perusteella.Sama kuin: Leukalappu, Turpalevy, Uintilevy
Uistelu
Kalastumuoto, jossa yhtä tai useampaa viehettä vedetään veneen perässä joko soutamalla tai moottorin voimalla.Sama kuin: Uistelu, Vetouistelu
Uisteluvapa
Uisteluun tarkoitettu vapa.
Uistin
Yleisnimitys ei-luonnolliselle syötille, joka on koukutettu kalansaamista silmällä pitäen.
Uistinrengas
Pieni metallinen "avainrengas", käytetään koukun kinnittämiseksi uistimeen.
Ul-kalastus
Käytetään erittäin kevyitä välineitä, ohuita siimoja ja pieniä vieheitä.Sama kuin: Ul-kalastus, Ultra light -kalastus
Ultra light -kalastus
Käytetään erittäin kevyitä välineitä, ohuita siimoja ja pieniä vieheitä.Sama kuin: Ul-kalastus, Ultra light -kalastus
Umpikela
Koteloitu kela, jossa puolan akseli on vavan suuntainen.
Uppo-
Yhdyssanan alkuosana kuvaa pinnan alta tai syvältä kalastaessa, vieheessä uppoavaa viehettä.
Urkupillit
Targakaaressa vierekkäin pystyssä olevat vapaputket.

V

Vaappu
pitkän mallinen, jopa kalan muotoinen viehe, jolla on liikkeen antava uintilevy vieheen etuosassa.
Valikoiva kalastus
Saaliiksi valitaan kalakannan kestävyyden kannalta sopivimpia yksilöitä, jolloin pienimmät ja suurimmat yksilöt vapautetaan.
Välilaukaisin
Syvätakiloilla uisteltaessa vaijeriin takilapainoon viritetyn vapauttimen yläpuolelle toista vapaa varten viritetty siiman vapautin.
Välimitta
Saaliiksi otettavien kalojen sallittu kokohaarukka, jota rajoitetaan sekä ala- että ylämitalla.
Vapa
Kalastuksessa käytettävä varsi, jonka avulla siima ja koukku (viehe) viedään veteen. Vapaan kiinnitetään kela ellei kyse ole onkivavasta.
Vapalupa
Vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa, joka oikeuttaa oikeuttaa kalastamaan useammalla vavalla/vieheellä kuin kalastonhoitomaksun sallimalla yhdellä vavalla ja vieheellä.
Vapaputki
1. vapojen kuljetukseen käytettävä kovamuovinen kotelo, 2. putkimainen teline vavan säilytykseen veneessä.
Vaparengas
Vavassa olevat renkaanmalliset ohjaimet, joiden kautta siima kulkee.
Vapari
Uistelutermi, joka kertoo etäisyyden siiman vapauttimesta vieheeseen.Sama kuin: Vapari, Vapautuspituus
Vapasukka
Pitkän omainen suojapussi, joka suojaa vapaa kuljetuksen aikana.
Vapautusmatto
Matto, jonka päällä saalis irrotetaan koukusta sekä mahdollisesti mitataan ja kuvataan, kalalle tulevien vahinkojen minimoimiseksi.
Vapautuspituus
Uistelutermi, joka kertoo etäisyyden siiman vapauttimesta vieheeseen.Sama kuin: Vapari, Vapautuspituus
Värikoukku
Pääosin pilkinnässä käytettävä koukku, johon on lisätty värillinen osa koukun varren alaosaan, mutkan kohdalle.
Vastaisku
Kalan tärpätessä, vavalla tehtävä ylös tai sivulle tehtävä liike, jolla pyritään tartuttamaan kala koukkuun.Sama kuin: Vastaisku, Vastari
Vastari
Kalan tärpätessä, vavalla tehtävä ylös tai sivulle tehtävä liike, jolla pyritään tartuttamaan kala koukkuun.Sama kuin: Vastaisku, Vastari
Väsyttää
Antaa kalan viedä siimaa ja uida itsensä väsyneeksi, jotta se saadaan vedettyä kalastajan luo, kelataan kala kalastajan luo.
Väylä
Venepilkintä
Avovedessä ankkuroidusta tai tuulen mukana ajelehtivasta veneestä tapahtuva pilkintä. Useimmiten pilkkivälineet ovat samoja kuin talvella.
Veneväylä
Vesiliikenne
Vesiliikennealue
Vesiväylä
Vetopelti
Myös pelti, uistelulusikka, joka on valmistettu yleensä heittämiseen käytettyjä malleja ohuemmasta metallista.
Vetouistelu
Kalastumuoto, jossa yhtä tai useampaa viehettä vedetään veneen perässä joko soutamalla tai moottorin voimalla.Sama kuin: Uistelu, Vetouistelu
Veturivaappu
Kahden vieheen yhdistelmä, jossa ensimmäisen eli veturin tehtävänä on viedä vieheet halutulle syvyydelle, usein syvännevaappu.
Viehe
Yleisnimitys ei-luonnolliselle syötille, joka on koukutettu kalansaamista silmällä pitäen.
Viehelenkki
Vavassa oleva lenkki, johon viehe voidaan kiinnittää, kun vavalla ei kalasteta.
Viehelukko
Kiinnike, jolla saat vieheen lukittu siiman tai perukkeen päätteeksi.
Viehelupa
Vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa, joka oikeuttaa oikeuttaa kalastamaan useammalla vavalla/vieheellä kuin kalastonhoitomaksun sallimalla yhdellä vavalla ja vieheellä.
Viehepainosuositus
Vapakohtainen viehepainosuositus kertoo, minkä painoisia vieheitä voit kyseisellä vavalla heittää.
Viistokaiku
Kaikuluotain, joka näyttää näkymän veneen sivuilta veden alta.
Virveli
Vavasta, kelasta ja siimasta koostuva kalastusväline, jonka avulla viehe tai syötti voidaan heittää veteen kalan ulottuville.
Voimakampi
Vetouistelussa ja raskaassa merikalastuksessa erityisesti hyrräkeloissa käytetty pidempivartinen ja isommalla nupilla varustettu kampi.

v

vene
veneen talvisäilytys
veneen varkaudenesto
venesäilytys
venevarkaus

[a-z-listing display=”terms” taxonomy=”kalastus-sanasto”]

 

Sanaston on koostanut: Kalastajan Kanava & toimittaja Jari Rannisto