Suomessa on 1,5 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa

  • Suomessa on noin 1,5 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa

  • yli neljännes, eli noin 27 prosenttia, harrastaa kalastusta

  • Suomalaismiehistä kalastaa noin 37 prosenttia ja naisista 18 prosenttia

  • Kalastusharrastus on yleistynyt lasten ja nuorten sekä eläkeläisten keskuudessa. Suhteellisesti eniten kalastajamäärät ovat kasvaneet 18-24-vuotiaiden naisten osalta. Työikäisten miesten osuus vapaa-ajankalastajien määrässä on vastaavasti laskenut.

  • Verkkokalastuksen osuus on kasvanut viime vuosista.

  • Tiedot perustuvat väestörekisteristä poimittuun 11 000 henkilön otokseen ympäri Suomea.

* Faktat perustuvat Luonnonvarakeskuksen toteuttamaan tutkimukseen vapaa-ajankalastuksesta vuonna 2020.

Tutustustu Vapaa-ajan kalastuksen tutkimukseen tarkemmin ohesta.