Yksityistiet

Yksityistietä kalaan? Suomessa on noin 370 000 km yksityisteitä. Yksityistie on katu, jonka omistaa ja jota ylläpitää jokin muu toimija kuin julkinen valta. Luontoon ja vesille mentäessä herää kysymys, missä ja kuka saa kulkea. Suomessa on jokamiehenoikeudet. Jokamiehenoikeudella saa kävellä, pyöräillä tai hiihtää toisen omistamalla maalla ilman omistajan lupaa, kun ei aiheuta haittaa tai häiriötä…