YouTube player

Osakaskunnat mahdollistavat vapaa-ajankalastajien käyttöön monipuoliset kalavedet ympäri Suomen. Osakaskunnilla on tärkeä rooli kalavesien ylläpidossa ja huolehtimisessa, mutta sen lisäksi he hoitavat monin paikoin kalastuksenvalvonnan, pyydys- ja vetolupien myynnin sekä jopa kalojen istutuksetkin. Näillä kaikilla on vaikutusta meidän kalastajien elämyksiin ja kalansaaliisiin. Monin paikoin työtä tehdään vapaaehtoisin voimin, joten nyt onkin hyvä tutustua, mitä kaikkea osakaskunnat tekevät ja miten ne vaikuttavat meidän kalastusmahdollisuuksiin.

Suomen vesialueet voidaan omistussuhteiden perusteella jakaa kolmeen ryhmään: Yleiset vesialueet, jotka kuuluvat valtiolle, yhteiset vesialueet, joita hallinnoi osakaskunnat ja yksityiset vesialueet. Suomessa on noin 20 000 osakaskuntaa, jotka kukin hallinnoivat omia vesialueittaan.

Kävimme tutustumassa tuoreen, mutta myös varsin toimivan ja menestyneen Judinsalon osakaskunnan toimintaan.

Yhteistyössä: Kalatalouden Keskusliitto. Tämä video on rahoitettu kalastonhoitomaksuvaroista.