YouTube player

Kalastamaan voi lähteä varsin vähillä ja kevyillä varusteilla, vaikka vaan onkivavan ja matopurkin kera. Kevyt kalastusvarustus ei kuitenkaan poista kalastuslain säätämään kalastajan velvoitetta ottaa ennalta selvää, missä saa kalastaa, millaisia mahdollisia rajoitteita on niin välineiden, kalalajien kuin ajankohtien osalta. Lisäksi venekalastajat törmäävät monenlaisiin rajoituksiin niin vesillä kuin trailerilla liikkuessaan liikenteessä. Näihin eri asioihin paneudutaan livelähetyksessä yhdessä Kalatalouden Keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttusen kanssa. Tule mukaan kuulemaan ja kysymään asioista tarkemmin.