YouTube player

Kalastuksen juurilla – mistä kaikki on saanut alkunsa

Monella kalastajalla kalastuskipinä on syntynyt jo lapsuudessa. Usein miten oma vanhempi, isovanhempi tai muu läheinen ihminen on edesauttanut harrastuksessa alkuun. Samalla kipinän antaja on jättänyt lähtemättömän jäljen ja kulkee tavalla tai toisella nuoremman kalastajan mukana läpi elämän.

Kalastustaidot ovat kulkeneet Suomessa vuosisatoja sukupolvelta toiselle. Yhteiskunnallisesti kalastuksen periytyvyydellä on ollut olennainen merkitys vielä sotien jälkeen jopa ravinnonsaantiin. Yksilötasolla kalastus on yhdistänyt eri sukupolvia, luonut suhteita, kehittänyt monipuolisia fyysisiä sekä sosiaalisia taitoja, edistänyt hyvinvointia ja toki tuottanut perheelle ruokaa pöytään.

Kalastuksen juurilla -sarjassa otamme selvää, missä ovat nykypäivän kalastuksen juuret. Periytyykö harrastus vai opitaanko kaikki enää videoilta. Mitä on eri sukupolvien yhteinen kalastusharrastus, mitä kalastetaan ja millaista on vuorovaikutus sekä mitä kalastus antaa niin nuoremmille kuin vähän vanhemmillekin. Lähdemme kalaan eri puolille Suomea, neljän eri parivaljakon kotivesille. Tiedossa on kalastuksen lisäksi kalastajien näkemyksiä siitä, miksi kalastaminen on tärkeää ja mitä yhdessä tekeminen merkitsee sekä myös miksi kalastuksen perimätiedon jakaminen on yhä tärkeää. Kalastuksen juurilla -videosarja on tehty ruokkimaan niin lasten kuin vanhempien ja isovanhempien tai muiden lapselle läheisten ihmisten kalastuskipinää. Tämä sarja kannattaa katsoa koko perheen kera, isovanhemmat mukaan lukien. Ensimmäisen jakson pääsette näkemään Kalastajan Kanavalla perjantaina 6.5.

p.s. Ja vaikka perheessäsi ei kukaan muu kalastaisi, löytyy sarjasta vinkit kalastusseuran löytämiseksi kaikille kalastuskärpäsen pureman saaneille.

Kalastuksen juurilla on toteutettu yhteistyössä Metsähallituksen ja Suomen Vapaa-ajankalastajien kanssa. Sarja on osin rahoitettu maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroista.