YouTube player

Suomessa on lukuisia erinomaisia kalastuskohteita, jotka ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Nämä ovat monin paikoin merkittäviä harrastusmahdollisuuksien tarjoajia esim. nuorille. Näissä erityiskohteissa tarvitaan kohdekohtaiset luvat ja kohteissa voi olla myös muita poikkeavia lupaehtoja. Tässä jaksossa paneudumme näiden kohteiden käytäntöihin.

Kalastajan vastuut ja velvollisuudet -sarjan keskiössä on lakiuudistuksen ohella myös eri kalastusmuotoihin liittyvät luvat ja maksut. Lisäksi esiin nostetaan myös kaikkien vapaa-ajankalastajien oma tekeminen ja sen vaikutukset kalakantoihin ja vesistöjen hyvinvointiin.

Kalastonhoitomaksun muutokset 1.1.2024 alkaen: Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta 31.12.2023 mennessä: heidät on vapautettu maksusta.

Yhteistyössä mukana:
Metsähallitus
Suomen vapaa-ajankalastajat ry
Koolla on väliä -hanke

Tykkää meistä Facebookissa!
https://www.facebook.com/kalastajankanava

Lisää videoita osoitteessa:
http://kalastajankanava.fi