YouTube player

Hauenkalastusta merellä voidaan pitää nykymuotoisen heittokalastuskulttuurin alkuna Suomessa. Paljon on vettä sunteissa virrannut sitten lääninluvan voimaantulon, mutta edelleen meri vetää puoleensa.

Tässä jaksossa Teemu Koski luo lyhyen katsauksen hauenkalastuksen historiaan ja itse aihetta lähestytään taktiikan, ja kalojen etsimisen näkökulmasta. Merellä kaloja joutuu usein etsimään, ja paikat vaihtelevat olosuhteiden ja vuodenaikojen mukaan. Päivän taktiikan oivaltaminen, ja sen monistaminen on avain menestykseen.

Kalastajan Radion mahdollistaa Maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat.