YouTube player

Tärkeä kysymys, joka on viime aikoina noussut keskusteluun ja vaatii huomiota, vaan mistä kyse? Muutamat kalatalousalueet ovat esittäneet vesialueilleen kalastusrajoituksia kuhan kudun suojelemiseksi käyttö- ja hoitosuunnitelmissaan. ELY-keskukset ovat hyväksyneet osan näistä suunnitelmista ja samalla myös kieltoalueet.

Asia sinällään on myönteinen, jos rajoitukselle on vahvat ja tutkitut perusteet. Valitettavasti näin ei kuitenkaan kaikkien rajoitusalueiden osalta ole. Toisekseen ongelmaksi muodostuu se, että yhden kalalajin rajoituksia ei ELY voi päättää, vaan rajoittamalla yhden kalalajin kalastusta, rajoitetaan kaikkien lajien kalastus kyseisellä alueella. Tämä on kalastuslain heikkouksia. Lisäksi haetut rauhoitusalueiden laajuudet ja -aikojen pituudet ovat lisäksi joidenkin arvioiden mukaan ylimitoitettuja. Jokin verran rauhoituksia on haettu myös syksylle vaelluskalojen kutuvaelluksen takaamiseksi, mutta samoin ylimitoituksin.

Nyt pohdimmekin onko kyse oikeasti kalojen suojelemisesta vai ylimitoitetusta kaiken kalastuksen rajoittamisesta laajoilla vesialueilla? Toteutuuko kalastuslain henki? Onko vastaavia tulossa lisää? Pitäisikö ELY:llä olla mahdollisuus rajoittaa kalastusta myös lajikohtaisesti, kokonaisvaltaisen kalastuskiellon sijaan? Onko kaikki vaikutukset arvioitu mm. vapaa-ajankalastuksen, ammattikalastuksen sekä kalastusmatkailun näkökulmasta?

Näitä pohditaan tällä kertaa Kalastajan Radiossa Jyrin ja Anne-Maaritin toimesta.

Kuuntele podcast, jakson lopussa vinkit mitä sinä voit mahdollisesti tehdä asialle.

Kalastajan Radion mahdollistaa Maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat.