YouTube player

Siika on vesistöihimme eniten istutettu kalalaji. Istutuksia tehdään rannikkoalueilta pikkujärville asti. Siikalajeja erotellaan useampiakin, vaikka lajittelu jakaakin mielipiteitä. Vapakalastajalle siika on pienisuisena ja ajoittain ravintonsa puolesta hyvinkin valikoivana haasteellinen vastapeluri. Parvikalana se on kuitenkin siitä kiitollinen, että yleensä toimivan metodin ja vieheen löytyminen tarkoittaa yleensä useamman kalan saalista.

Siika nauttii ruokakalana suurta arvostusta aivan aiheestakin. Siian pyynti ei myöskään pääsääntöisesti kohdistu uhanalaisiin kantoihin.

Kuuntele Jari Ranniston podcast ja tutustu paremmin tähän herkulliseen mutta oikukkaaseen vastapeluriin ja sen kalastukseen.

Kalastajan Radion mahdollistaa Maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat.