Merilohen-vetouistelu

Merilohen uistelusta  Lohenkalastus on lopulta yksinkertaista puuhaa. Kun kalastat siellä, missä on kalaa, jossain kohtaa päivää onki todennäköisesti taipuu. Tästä päästäänkin lohen elinkaareen. Lohihan syntyy joessa, jossa se viettää seuraavat 3 elinvuottaan. Kolmen vuoden jälkeen se laskee jokea pitkin mereen. Tässä kohtaa lohi on pikkuinen alle puolen kilon pulikka, mutta tähän on tulossa räjähtävä muutos…

Järvilohen-vetouistelu

Yleisesti järvilohen uistelusta Järvilohesta on tullut suosittu istutuskala suuremmille järvillemme. Alkuperäinen saimaanlohen kanta on erittäin vaarantunut ja se on ollut jo vuosikymmeniä viljelyn varassa. Saimaanlohen luontaisen kannan huonon tilanteen takia järvilohen kalastuksen osalta on voimassa useampiakin kalastusrajoituksia, jotka uistelijan tulee huomioida. Rasvaevällinen Saimaan järvilohi on harvinaisempi kuin saimaannorppa, joten yhtään rasvaevällistä järvilohta ei pidä ottaa…

Merilohen kalastus 2024

Kaudelle 2024 uistelijoita koskevat rajoitukset ovat viimein varmistuneet. Määräykset venyivät viime metreille. Toimittaja Jari Rannisto pohtii podcastissa määräyksiä, luonnonlohen huonoa tilannetta ja minkä pitäisi muuttua, jotta tulevaisuus olisi parempi. Lue tarkemmin lohenkalastuksen rajoituksista vuodelle 2024.   Kalastajan Radion mahdollistaa Maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat.

Tiukat säännöt lohenpyyntiin vuodelle 2024

Tiukat säännöt lohenpyyntiin vuodelle 2024 Lohen vapaa-ajankalastus vuonna 2024 toteutuu Maa- ja metsätalousministeriön tuoreen tiedotteen mukaan viime lokakuun maatalous- ja kalastusneuvoston ratkaisun mukaisesti. Perämeren eteläpuolisilla merialueilla saa ottaa saaliiksi yhden eväleikatun lohen kalastajaa kohden päivässä. Suomenlahdella ja Perämerellä eväleikattuja että rasvaevällisiä alamitan ylittäviä lohia saa ottaa päivässä enintään kaksi lohta kalastajaa kohti. Perämerellä neljän merimailin…

Tornionjoen lohen kalastusaika lyhenee

Tornionjoen lohen kalastusaika lyhenee Maa- ja metsätalaousministeriön mukaan Tornionjoen lohen kalastusaika lyhenee viikolla molemmista päistä. Kalastusmääräyksiä kiristetään viime vuoteen verrattuna. Maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat sopineet 1.6.2024 voimaan tulevista Tornionjoen kalastuskauden 2024 kalastusmääräyksistä. Tässä vaiheessa pöytäkirjalla sovitut määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella mahdollisimman pian. Suomi ja Ruotsi neuvottelevat rajajokena toimivan…

Heikko lohennousu kutisti Pohjanlahden ja jokien saaliit

Lohennousun romahdus kutisti saaliita Riskinä vuoden 2024 kutukanta jää liian pieneksi Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan Tornionjoen nousulohimäärät olivat kesällä 2023 pienimmät sitten vuoden 2010. Simojokeen nousi viimeksi yhtä vähän lohta vuonna 2017. Huolestuttavasti keskikokoiset, meressä kaksi vuotta kasvaneet nousulohet olivat varsin harvalukuisia. Alkukaudesta 2023 jokiin nousi kohtalaisen runsaasti suuria, vanhoja lohiyksilöitä, mutta sen jälkeen lohimäärät jäivät…

Itämeren lohipiina jatkuu

Itämeren lohipiina jatkuu ICES-asiantuntijanäkemys myöhässä, MMM:ltä uusi ratkaisuehdotus Maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteelliseen neuvoon perustuen ratkaisua, jossa lohenkalastusta Pohjanlahdella täsmäsäädellään vuonna 2024 ajallisesti ja alueellisesti Ljungan-joen lohikannan elpymisen tukemiseksi. Eduskunta on lisäksi linjannut huomioitavan kalastuskiintiöissä erittäin heikko lohien nousu Tornion- ja Simojokeen vuonna 2023 ja kalastusta säädeltäessä kaupallista ja vapaa-ajan kalastusta…

Ei kalastettavaa Tenolla 2024

Tenon lohikannat punaisella – ei kalastettavaa Luonnonvarakeskus uutisoi Tenojoen lohikantojen olleen vuonna 2023 jo viidettä vuotta peräkkäin syvässä aallonpohjassa. Kolmatta vuotta jatkuneesta lohenkalastuskiellosta huolimatta kutukantatavoitteet eivät ole täyttyneet. Eri osista Tenojokea kerätyt seurantatiedot kertovat lohikantojen syvän aallonpohjan jatkumisen myös viime vuonna lohenkalastuskiellosta huolimatta. Mereltä jokeen palaava lohimäärä jäi vähäiseksi, mikä näkyi niin pääuoman kuin sivujokienkin…

Tenon lohikannat heikentyneet entisestään

Tenon lohikannat heikentyneet entisestään Luonnonvarakeskuksen mukaan Tenon sivujoissa tehtyjen sukelluslaskentojen perusteella lohen kutukannat ovat hiipuneet entisestään, vaikka kahtena edellisvuonna on joella ollut kalastuskielto päällä. Myös Tenon pääuoman kaikuluotausseurannan ja Utsjoen videoseurannan alustavat tulokset viittaavat lohikantojen tilan heikentymiseen. Kyttyrälohta vesistöön nousi kymmenkertaisesti loheen verrattuna. Syyskuun alkupuolella Tenon Suomen puolen sivujoissa tehdyissä kutulohien sukelluslaskennoissa ei havaittu positiivista…

Mitä ja missä kannattaa kalastaa syksyllä

Mitä ja missä kannattaa kalastaa syksyllä Moni pitää syksyä parhaana kalastussesonkina, eikä syyttä, sillä kuhat ja ahvenet parveutuvat paremmin tavoitettaviksi ja toisaalta suuremmat hauet tulevat rannan tuntumaan. Ilmojen viiletessä kalastukseen tulee myös enemmän harrastuksen tuntua kuin keskikesän lomasesonkina. Jokivesien rauhoitukset rajaavat taimenen ja lohen kalastuksen järville ja merelle. Kirjolohta voi kalastaa yhä monin paikoin, toki…