Uusia kalastusrajoituksia Saimaalle

Uusia kalastusrajoituksia Saimaalle Toimittaja: Jari Rannisto Saimaan järvilohi ja nieriä ovat erittäin uhanalaisia lajeja. Myös luontaisesti lisääntyvät taimenkannat Saimaan alueella ovat heikossa kunnossa. Uhanalaisten vaelluskalojen kantoja verottaa osaltaan sivusaaliskuolleisuus eli kalat joutuvat muita kaloja varten asetettuihin pyydyksiin ja menehtyvät. Uusilla rajoituksilla vaikutetaan tähän ja parannetaan samalla kalojen lisääntymismahdollisuuksia. Järvilohen kohdalla on jo useita vuosia ollut…

Kyttyrälohen kalastuksessa varottava Atlantin lohta

Kalastaessasi kyttyrälohta varo Atlantin lohta Maa- ja metsätalousministeriö Tenon kalastus on tulevalla kalastuskaudella poikkeuksellista. Atlantin lohen kanta on hyvin heikko, ja sen kalastus on täysin kiellettyä. Sen sijaan kyttyrälohta odotetaan nousevan ennalta arvaamattomissa määrin Tenoon. Kaikkien Tenojoella tänä vuonna kalastavien on tärkeä tunnistaa kyttyrälohi ja tietää, kuinka sen kanssa tulee toimia. Alkavana kesänä on varauduttava…

Vaelluskalakantojen uhanalaistumisen taustalla vanhentunut vesilaki

Vaelluskalakantojen uhanalaistumisen taustalla vanhentunut vesilaki Vesilain päivitys elvyttäisi uhanalaisia vaelluskalakantoja. Lakimuutos olisi omiaan vauhdittamaan patojen purkuja energiantuotannon kannalta merkityksettömissä voimaloissa. Oikeusministeriö julkaisi viime viikolla vesilain päivittämistä koskevan mietinnön. Se sisältää ehdotuksen lakimuutokseksi, joka mahdollistaa kalatalousvelvoitteiden asettamisen niin sanotuille nollavelvoitelaitoksille. “Vesilain päivitys yhdistettynä vesivoimaloiden lupien systemaattiseen tarkastamiseen olisi isoimpia asioita luontokadon torjumiseksi”, arvioi Sampsa Vilhunen, WWF:n…