Palokista pelastus järvilohen kujajuoksulle?

Järvilohen sukupuutto on lähempänä kuin koskaan. Palokin koskien vapauttaminen on otettu yhdeksi mahdolliseksi kohteeksi, jossa järvilohen luonnonkierto voitaisiin saada toteutumaan. Asiantuntijoilla ei ole projektista järvilohen näkökulmasta yksimielisyyttä. Kuuntele podcast, jossa toimittaja ja innokas vetouistelija Jari Rannisto lyö oman lusikkansa sakeaan soppaan. Kalastajan Radion mahdollistaa Maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat.

Saaristomeren taimenen puolesta

1980- ja -90-lukujen taitteessa Saaristomerelle istutettiin runsaasti meritaimenia. Sen seurauksena myös vetouistelun harrastajia oli paljon. Osakaskunnat vaihtoivat istukkaat siikaan ja sekä taimenten että uistelijoiden määrät romahtivat. 2000-luvulla on ymmärretty, ettei kannettu vesi kaivossa pysy ja istutusten sijaan meritaimentyö on keskittynyt purokunnostuksiin. Haastattelimme puroaktiivi Sami Raittolaa 1,5 vuotta sitten, samalla kun katselimme meidän aikamme ensimmäisiä kutevia…

Uusia kalastusrajoituksia Saimaalle

Uusia kalastusrajoituksia Saimaalle Toimittaja: Jari Rannisto Saimaan järvilohi ja nieriä ovat erittäin uhanalaisia lajeja. Myös luontaisesti lisääntyvät taimenkannat Saimaan alueella ovat heikossa kunnossa. Uhanalaisten vaelluskalojen kantoja verottaa osaltaan sivusaaliskuolleisuus eli kalat joutuvat muita kaloja varten asetettuihin pyydyksiin ja menehtyvät. Uusilla rajoituksilla vaikutetaan tähän ja parannetaan samalla kalojen lisääntymismahdollisuuksia. Järvilohen kohdalla on jo useita vuosia ollut…

Kalastajan Radio: Järvilohi – pyytääkkö vai ei?

Järvilohi on erittäin uhanalainen. Sen tilanne on heikentynyt pikkuhiljaa. Viime vuosina kehitys on kuitenkin luisunut nopeammin huonoon suuntaan vesihomeen ja liian vähäisiksi jääneiden emokalapyyntien takia. Pitkän linjan uistelija ja innokas järvilohen tavoittelija Jari Rannisto pohtii millä eväillä lähteä tulevaan kauteen. Lisätietoa järvilohen uhanalaisesta tilasta ja jo tehdyistä toimenpiteistä lajin selviämiseksi saat tietoa myös seuraavilta nettisivuistoilta:…

Kalastajan Radio: Virtavesikunnostukset tuottavat tulosta

Mikä sattuma! Ihmisen toiminta on aiheuttanut monille kalalajeille vaikeuksia. Vesistöjen patoaminen, vesivoimalat ja vesistöjen perkaukset ovat osuneet kipeästi erityisesti virtavesissä lisääntyviin kalalajeihin. Meritaimen on yksi pahiten sopivien elinympäristöjen tuhoutumisesta kärsinyt kalalaji. Virtavesien hoitoyhdistys tekee arvokasta työtä meritaimenen hyväksi kunnostamalla virtavesiä. Hankevetäjä Eljas Rahikainen Virhosta kertoo Ranniston Jarin haastattelussa mitä käytännössä virtavesissä tehdään ja kuinka paljon…

Kalastajan Radio: Elinvoimainen järvilohi

Järvilohi on sisävesien kuningaskala, joka on monen uistelijan himoitsema saalis. Komeat saaliskalat saattavat vääristää kuvaa saimaanlohen tilasta. Marko Luhtala, Elinvoimainen järvilohi -hankkeesta, on vieraanamme kertomassa mikä on tilanne tällä hetkellä ja miltä tulevaisuus näyttää. Kalastajan Radion mahdollistaa Maa- ja metsätalousministeriö  ja kalastonhoitomaksuvarat.

Vaelluskalakantojen uhanalaistumisen taustalla vanhentunut vesilaki

Vaelluskalakantojen uhanalaistumisen taustalla vanhentunut vesilaki Vesilain päivitys elvyttäisi uhanalaisia vaelluskalakantoja. Lakimuutos olisi omiaan vauhdittamaan patojen purkuja energiantuotannon kannalta merkityksettömissä voimaloissa. Oikeusministeriö julkaisi viime viikolla vesilain päivittämistä koskevan mietinnön. Se sisältää ehdotuksen lakimuutokseksi, joka mahdollistaa kalatalousvelvoitteiden asettamisen niin sanotuille nollavelvoitelaitoksille. “Vesilain päivitys yhdistettynä vesivoimaloiden lupien systemaattiseen tarkastamiseen olisi isoimpia asioita luontokadon torjumiseksi”, arvioi Sampsa Vilhunen, WWF:n…

Järvilohi on kuolemassa sukupuuttoon

Järvilohi on kuolemassa sukupuuttoon Hetkessä tilanne hankalasta mahdottomaksi   Saimaalla ja Pielisellä elävä äärimmäisen uhanalainen järvilohi on todellisessa vaarassa kuolla sukupuuttoon. Viimeisimmän viiden vuosikymmenen aikana järvilohikanta on ollut täysin riippuvainen viljelystä ja istutuksista, vesivoiman estäessä kalan normaalin lisääntymisen elinalueellaan. Viime vuosina viljelyssä olleista emokaloista ja istukkaista suurimman osan on vienyt vesihome. Vesihomeen hävittämiseen viljelylaitoksissa ei ole…