Palokista pelastus järvilohen kujajuoksulle?

Järvilohen sukupuutto on lähempänä kuin koskaan. Palokin koskien vapauttaminen on otettu yhdeksi mahdolliseksi kohteeksi, jossa järvilohen luonnonkierto voitaisiin saada toteutumaan. Asiantuntijoilla ei ole projektista järvilohen näkökulmasta yksimielisyyttä. Kuuntele podcast, jossa toimittaja ja innokas vetouistelija Jari Rannisto lyö oman lusikkansa sakeaan soppaan. Kalastajan Radion mahdollistaa Maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat.

Kalastajan Radio: Järvilohi – pyytääkkö vai ei?

Järvilohi on erittäin uhanalainen. Sen tilanne on heikentynyt pikkuhiljaa. Viime vuosina kehitys on kuitenkin luisunut nopeammin huonoon suuntaan vesihomeen ja liian vähäisiksi jääneiden emokalapyyntien takia. Pitkän linjan uistelija ja innokas järvilohen tavoittelija Jari Rannisto pohtii millä eväillä lähteä tulevaan kauteen. Lisätietoa järvilohen uhanalaisesta tilasta ja jo tehdyistä toimenpiteistä lajin selviämiseksi saat tietoa myös seuraavilta nettisivuistoilta:…

Palokin koskista selvitys

Palokin koskien vapautuksesta selvitys Koskista koti uhanalaiselle järvilohelle Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvitysmiehen rakentamaan ratkaisuehdotusta Palokin koskien ennallistamiseksi uhanalaisten järvilohien lisääntymisalueeksi. Tavoitteena on, että Palokin koskia koskevan hallitusohjelmakirjauksen toteutusmahdollisuuksista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä jatkovalmisteluvastuusta valtionhallinnossa saadaan selvyys. MMM:n mukaan selvityksen tekee agronomi Esa Härmälä 31.1.2024 mennessä. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus parantaa…

Tenon lohikannat heikentyneet entisestään

Tenon lohikannat heikentyneet entisestään Luonnonvarakeskuksen mukaan Tenon sivujoissa tehtyjen sukelluslaskentojen perusteella lohen kutukannat ovat hiipuneet entisestään, vaikka kahtena edellisvuonna on joella ollut kalastuskielto päällä. Myös Tenon pääuoman kaikuluotausseurannan ja Utsjoen videoseurannan alustavat tulokset viittaavat lohikantojen tilan heikentymiseen. Kyttyrälohta vesistöön nousi kymmenkertaisesti loheen verrattuna. Syyskuun alkupuolella Tenon Suomen puolen sivujoissa tehdyissä kutulohien sukelluslaskennoissa ei havaittu positiivista…

Järvilohi on kuolemassa sukupuuttoon

Järvilohi on kuolemassa sukupuuttoon Hetkessä tilanne hankalasta mahdottomaksi   Saimaalla ja Pielisellä elävä äärimmäisen uhanalainen järvilohi on todellisessa vaarassa kuolla sukupuuttoon. Viimeisimmän viiden vuosikymmenen aikana järvilohikanta on ollut täysin riippuvainen viljelystä ja istutuksista, vesivoiman estäessä kalan normaalin lisääntymisen elinalueellaan. Viime vuosina viljelyssä olleista emokaloista ja istukkaista suurimman osan on vienyt vesihome. Vesihomeen hävittämiseen viljelylaitoksissa ei ole…

Lohen ja taimenen alamitat, rauhoitukset ja suojeluarvot

Lohen ja taimenen alamitat, rauhoitukset ja suojeluarvot Äärimmäisen uhanalaisen järvilohen suojelu on nyt äärimmäisen tärkeää. Kalastajan vastuulla on ottaa huomioon voimassa olevat rajoitukset ja välttää järvilohen kalastusta tai sivusaaliiksi joutumista. Uhanalaisten kalalajien kalastus on sallittua rauhoitusaikojen, pyyntimittojen ja muiden kalastusrajoitusten puitteissa. Jos saat saaliiksi vahingossa pyyntimittojen vastaisen ja/tai rauhoitetun uhanalaisen kalan, on se välittömästi laskettava…