Järvilohen-vetouistelu

Yleisesti järvilohen uistelusta Järvilohesta on tullut suosittu istutuskala suuremmille järvillemme. Alkuperäinen saimaanlohen kanta on erittäin vaarantunut ja se on ollut jo vuosikymmeniä viljelyn varassa. Saimaanlohen luontaisen kannan huonon tilanteen takia järvilohen kalastuksen osalta on voimassa useampiakin kalastusrajoituksia, jotka uistelijan tulee huomioida. Rasvaevällinen Saimaan järvilohi on harvinaisempi kuin saimaannorppa, joten yhtään rasvaevällistä järvilohta ei pidä ottaa…

Palokista pelastus järvilohen kujajuoksulle?

Järvilohen sukupuutto on lähempänä kuin koskaan. Palokin koskien vapauttaminen on otettu yhdeksi mahdolliseksi kohteeksi, jossa järvilohen luonnonkierto voitaisiin saada toteutumaan. Asiantuntijoilla ei ole projektista järvilohen näkökulmasta yksimielisyyttä. Kuuntele podcast, jossa toimittaja ja innokas vetouistelija Jari Rannisto lyö oman lusikkansa sakeaan soppaan. Kalastajan Radion mahdollistaa Maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat.

Uusia kalastusrajoituksia Saimaalle

Uusia kalastusrajoituksia Saimaalle Toimittaja: Jari Rannisto Saimaan järvilohi ja nieriä ovat erittäin uhanalaisia lajeja. Myös luontaisesti lisääntyvät taimenkannat Saimaan alueella ovat heikossa kunnossa. Uhanalaisten vaelluskalojen kantoja verottaa osaltaan sivusaaliskuolleisuus eli kalat joutuvat muita kaloja varten asetettuihin pyydyksiin ja menehtyvät. Uusilla rajoituksilla vaikutetaan tähän ja parannetaan samalla kalojen lisääntymismahdollisuuksia. Järvilohen kohdalla on jo useita vuosia ollut…

Kalastajan Radio: Järvilohi – pyytääkkö vai ei?

Järvilohi on erittäin uhanalainen. Sen tilanne on heikentynyt pikkuhiljaa. Viime vuosina kehitys on kuitenkin luisunut nopeammin huonoon suuntaan vesihomeen ja liian vähäisiksi jääneiden emokalapyyntien takia. Pitkän linjan uistelija ja innokas järvilohen tavoittelija Jari Rannisto pohtii millä eväillä lähteä tulevaan kauteen. Lisätietoa järvilohen uhanalaisesta tilasta ja jo tehdyistä toimenpiteistä lajin selviämiseksi saat tietoa myös seuraavilta nettisivuistoilta:…

Palokin koskista selvitys

Palokin koskien vapautuksesta selvitys Koskista koti uhanalaiselle järvilohelle Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvitysmiehen rakentamaan ratkaisuehdotusta Palokin koskien ennallistamiseksi uhanalaisten järvilohien lisääntymisalueeksi. Tavoitteena on, että Palokin koskia koskevan hallitusohjelmakirjauksen toteutusmahdollisuuksista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä jatkovalmisteluvastuusta valtionhallinnossa saadaan selvyys. MMM:n mukaan selvityksen tekee agronomi Esa Härmälä 31.1.2024 mennessä. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus parantaa…

Mitä ja missä kannattaa kalastaa syksyllä

Mitä ja missä kannattaa kalastaa syksyllä Moni pitää syksyä parhaana kalastussesonkina, eikä syyttä, sillä kuhat ja ahvenet parveutuvat paremmin tavoitettaviksi ja toisaalta suuremmat hauet tulevat rannan tuntumaan. Ilmojen viiletessä kalastukseen tulee myös enemmän harrastuksen tuntua kuin keskikesän lomasesonkina. Jokivesien rauhoitukset rajaavat taimenen ja lohen kalastuksen järville ja merelle. Kirjolohta voi kalastaa yhä monin paikoin, toki…

Kalastajan Radio: Elinvoimainen järvilohi

Järvilohi on sisävesien kuningaskala, joka on monen uistelijan himoitsema saalis. Komeat saaliskalat saattavat vääristää kuvaa saimaanlohen tilasta. Marko Luhtala, Elinvoimainen järvilohi -hankkeesta, on vieraanamme kertomassa mikä on tilanne tällä hetkellä ja miltä tulevaisuus näyttää. Kalastajan Radion mahdollistaa Maa- ja metsätalousministeriö  ja kalastonhoitomaksuvarat.

Vaelluskalakantojen uhanalaistumisen taustalla vanhentunut vesilaki

Vaelluskalakantojen uhanalaistumisen taustalla vanhentunut vesilaki Vesilain päivitys elvyttäisi uhanalaisia vaelluskalakantoja. Lakimuutos olisi omiaan vauhdittamaan patojen purkuja energiantuotannon kannalta merkityksettömissä voimaloissa. Oikeusministeriö julkaisi viime viikolla vesilain päivittämistä koskevan mietinnön. Se sisältää ehdotuksen lakimuutokseksi, joka mahdollistaa kalatalousvelvoitteiden asettamisen niin sanotuille nollavelvoitelaitoksille. “Vesilain päivitys yhdistettynä vesivoimaloiden lupien systemaattiseen tarkastamiseen olisi isoimpia asioita luontokadon torjumiseksi”, arvioi Sampsa Vilhunen, WWF:n…

Järvilohi on kuolemassa sukupuuttoon

Järvilohi on kuolemassa sukupuuttoon Hetkessä tilanne hankalasta mahdottomaksi   Saimaalla ja Pielisellä elävä äärimmäisen uhanalainen järvilohi on todellisessa vaarassa kuolla sukupuuttoon. Viimeisimmän viiden vuosikymmenen aikana järvilohikanta on ollut täysin riippuvainen viljelystä ja istutuksista, vesivoiman estäessä kalan normaalin lisääntymisen elinalueellaan. Viime vuosina viljelyssä olleista emokaloista ja istukkaista suurimman osan on vienyt vesihome. Vesihomeen hävittämiseen viljelylaitoksissa ei ole…

10 vinkkiä onnistuneeseen järvilohen raksiuisteluun

10 vinkkiä onnistuneeseen järvilohen raksiuisteluun Uistelu täkyrakseilla on pysynyt erittäin suosittuna varsinkin järvilohenkalastuksessa. Raksit ovat parhaimmillaan äärimmäisen tehokkaita, mutta niiden käyttöön liittyy myös useita sudenkuoppia. Usein menestyksen ja epäonnistumisen raja on hiuksen hieno. Raksiuistelussa tämä pitää erityisen hyvin paikkansa. Täkyraksit ovat käsialavieheitä mitä suurimmassa määrin. Kalan näkökulmasta pyyntiin viritetyn raksin uinti on avainasemassa. Tähän vaikuttaa…