Järvilohen-vetouistelu

Yleisesti järvilohen uistelusta Järvilohesta on tullut suosittu istutuskala suuremmille järvillemme. Alkuperäinen saimaanlohen kanta on erittäin vaarantunut ja se on ollut jo vuosikymmeniä viljelyn varassa. Saimaanlohen luontaisen kannan huonon tilanteen takia järvilohen kalastuksen osalta on voimassa useampiakin kalastusrajoituksia, jotka uistelijan tulee huomioida. Rasvaevällinen Saimaan järvilohi on harvinaisempi kuin saimaannorppa, joten yhtään rasvaevällistä järvilohta ei pidä ottaa…

10 vinkkiä onnistuneeseen järvilohen raksiuisteluun

10 vinkkiä onnistuneeseen järvilohen raksiuisteluun Uistelu täkyrakseilla on pysynyt erittäin suosittuna varsinkin järvilohenkalastuksessa. Raksit ovat parhaimmillaan äärimmäisen tehokkaita, mutta niiden käyttöön liittyy myös useita sudenkuoppia. Usein menestyksen ja epäonnistumisen raja on hiuksen hieno. Raksiuistelussa tämä pitää erityisen hyvin paikkansa. Täkyraksit ovat käsialavieheitä mitä suurimmassa määrin. Kalan näkökulmasta pyyntiin viritetyn raksin uinti on avainasemassa. Tähän vaikuttaa…